IMF'nin raporunda Türkiye için olumlu değerlendirmeler!

IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm raporu (WEO) yayınlandı. Türkiye ekonomisi için net olumlu değerlendirmeler içeren ifadeler yer aldı.

Satır arası değerlendirmelerde özetle dünyada önümüzdeki dönem gerçekleşecek ekonomik büyümenin büyük oranda Türkiye, Arjantin, Venezuela ve Meksika gibi ülkelerdeki "istikrar ve toparlanmadan" kaynaklanacağı belirtildi. IMF raporunda şöyle denildi:

"2020'de küresel büyümede tahmin edilen hızlanma büyük ölçüde birkaç faktöre bağlı: (1) genel olarak destekleyici durumda bulunan finansal piyasa duyarlılığına; (2) özellikle avro bölgesindeki geçici dirençlerde süregelen azalmaya; (3) Arjantin ve Türkiye gibi bazı baskı altındaki piyasa ekonomilerindeki istikrara ve (4) İran ve Venezuela gibi diğer ülkelerde daha ciddi çöküşlerden kaçınmaya.

Türk ekonomisinin dünya ekonomisi için taşıdığı ağırlık ve önemi de vurgulamış oldu

Küresel büyümede 2019'a göre 2020'da görülecek artış yaklaşık yüzde 70 oranında baskı altındaki ekonomilerde beklenen istikrar ve toparlanmadan kaynaklanacaktır."

IMF bu açıklamasıyla Türk ekonomisinin dünya ekonomisi için taşıdığı ağırlık ve önemi de vurgulamış oldu.

BENZER İÇERİKLER